F.X Escarmís

 

Le Potage

Aquí hi trobareu les pàgines que he fet per diferents números de la revista de còmics gratuïta Le Potage. Per a més informació, visiteu http://www.lepotage.com/.

He estat publicant a Le Potage durant 4 anys, des del número 1 (5/2007) fins al 39 (11/2010). En aquest temps, he publicat còmics, articles, tires i portades per la revista, excepte en els números 10 i 37.

Destaco la sèrie Farville, que, amb 3 històries publicades i un total de 53 pàgines és la història més llarga que he fet mai fins ara.

Links

Actualitzat: 26/11/2011 - 13.10h.

disseny, programació i contingut: F.X Escarmís | domini i hosting: Clickart
By clicking «OK», you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. See Cookie Policy