F.X Escarmís

 

Sargon - [Transcriptions]

Digues yeah!
2

Aquest és el disseny del primer CD oficial de Sargon! També hi trobareu esbossos de portada i propostes de logotips.

Actualitzat: 16/03/2014 - 19.06h.

disseny, programació i contingut: F.X Escarmís | domini i hosting: Clickart
By clicking «OK», you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. See Cookie Policy